Vấn đề hiện tại của bạn là gì? Iphone 6 của bạn đang ngày càng nóng lên? Hay iphone đột nhiên xuống pin nhanh chóng? Tình trạng iphone 6 plus bị nóng và nhanh hết pin không chỉ gây ra một số bất tiện trong lúc sử dụng mà còn có thể dẫn đến những […]

Read More